Ma và Zombies

Played 199 times.

- % (0/0)
Description:
Các thành phố được đặt trong tình trạng báo động cao. Các vụ cướp bóc và tình trạng bị thương diễn ra ở khắp nơi. Và bạn là người duy nhất có thể tái hồi được trật tự trong thành phố. Hãy chứng tỏ lòng tin của mọi người vào bạn là không sai.

Instructions:


Categories:

Giải trí

Comments:

SIMILAR GAMES