Ma và Zombies

Played 270 times.

- % (0/0)
Description
Các thành phố được đặt trong tình trạng báo động cao. Các vụ cướp bóc và tình trạng bị thương diễn ra ở khắp nơi. Và bạn là người duy nhất có thể tái hồi được trật tự trong thành phố. Hãy chứng tỏ lòng tin của mọi người vào bạn là không sai.

Instructions


Categories

Giải trí

Comments

SIMILAR GAMES