Cuộc phiêu lưu của các Ninja

Played 360 times.

- % (0/0)
Description
Ở trò chơi này bạn phải giúp Ninja tấn công vào ngôi làng của kẻ thù và thu hổi lại những món đồ bị mất. Tuy nhiên kẻ địch cũng không để bạn có thể dễ dàng thực hiện điều đó. Vì thế bạn cần vận dụng hết khả năng của một Ninja vốn có để đạt được mục đích của mình

Instructions


Categories

Giải trí

Comments

SIMILAR GAMES